Text House Of Kookmin Part 1 Ninety Four

JungKook:  cà phê sáng
nay anh pha cho em ngọt
quá

Jimin: ơ :<

Jimin:  anh pha cà phê
đắng nguyên chất luôn
:<

JungKook:  chỉ cần có
anh thì cà phê cũng tự
khắc trở nên ngọt ngào
:)

Jimin:  vậy thì sau này
nhờ người khác pha, hay
chịu khó đi mua cà phê
đóng hộp đi nhé

Jimin:  khỏi em phải kêu
ca cà phê anh pha ngọt
quá :)))

JungKook:  không đâu
ㅠㅠ

___________________________ End chap 94 _____