Text House Of Kookmin Part 1 Ninety Three

JungKook:  jimin, em
ghét anh

JungKook:  em không
còn yêu anh nữa

JungKook:  em cũng
đã có người mới

JungKook:  mình chia
tay đi

Jimin:  anh biết rồi

Jimin:  cá tháng Tư
đúng không :)

JungKook:  :)))


___________________________ End chap 93 _____

Suýt nữa là tui quên mất ngày nói dối này, cho tới khi lên fb và tới twt thì tui chết giả

Mấy anh lầy quá đi :)))