Text House Of Kookmin Part 1 Ninety Two

Today, 09 : 01

JungKook:  mèo con
của em ơi, vẫn còn
giận em sao :(

Today, 13 : 10

JungKook:  ahhhh

JungKook:  rep em đi
ㅠㅠ

Today, 16 : 02

JungKook:  :'(

JungKook:  buồn quá
đi ;;-;;

JungKook:  có 2 vé đi
concert của BTS mà
chắc phải hủy rồi

JungKook:  mất bao
nhiêu công sức mới có
vậy mà anh vẫn còn
giận :<

JungKook: thôi để em
cho TaeHyung-hyung
đi với người yêu vậy
:(

Jimin: địa điểm?
thời gian? khi nào
đi qua đón anh

JungKook: nói yêu em,
hết giận em rồi đi :)

Jimin:  ...

Jimin:  anh yêu em

Jimin:  anh hết giận
em rồi

Jimin:  tới lúc nào đi
qua đón anh nhé
:)

JungKook:  ok <3


* * *

- Sau đợt này xem anh chỉnh em thế nào, Jeon JungKook!!! _ Jimin said.