Text House Of Kookmin Part 1 One

JungKook:  Hyung! Người em yêu rất ngốc!

Jimin:  Ui, Kookie đã có "ghệ" rồi sao :(

Jimin:  Em đang làm tổn thương trái t(r)ym bé nhỏ của hyung đấy :(((

Jimin:  Bắt đền đi :/

JungKook:  Jimin là đồ ngốc!

Jimin:  ...

Jimin:  Em đang nói gì vậy?!

( Đã xem 08:30 )

Jimin: Kính ngữ đâu???

( Đã xem 08:31 )

Jimin:  Này, Jeon JungKook!!?

( Đã xem 08:32 )

Jimin:  Nói gì đi chứ!?!

( Đã xem 08:33 )

* * *

"Đồ ngốc này! Là em thích hyung đó!!!"


.2B continue.