One

JungKook97_ :  Hyung! Người em yêu rất ngốc!

Jimin95_ :  Ui, Kookie đã có "ghệ" rồi sao :(

Jimin95_ :  Em đang làm tổn thương trái tym bé nhỏ của hyung đấy :(((

Jimin95_ :  Bắt đền đi :/

JungKook97_ :  Jimin là đồ ngốc!

Jimin95_ :  ...

Jimin95_ :  Em đang nói gì vậy?!

                             ( Đã xem 08:30 )

Jimin95_ :  Kính ngữ đâu?!

                           ( Đã xem 08:31 )

Jimin95_ :  Này, Jeon JungKook!!?

                             ( Đã xem 08:32 )

Jimin95_ :  Nói gì đi chứ!?!

                              ( Đã xem 08:33 )

                            *  *  *

     - Đồ ngốc này! Là em thích hyung đó!!!
--------------------------------------------------// end chap 1 //-------
-----------

Danh sách chương: