Text House Of Kookmin Part 1 Seventy One

JungKook :  jimin

Jimin : ừm

JungKook :  em thấy anh là người không hợp để yêu đâu

Jimin :  tại sao???

JungKook :  vì anh chỉ thích
hợp để cưới em thôi =)))))
___________________________ End chap 71 _____