Text House Of Kookmin Part 1 Sixty One

JungKooK:  cho em làm quen nha <3

Jimin:  ok

JungKooK:  nhà anh ở đâu?

Jimin:  thôn cành lá

Jimin:  xã cành cây

Jimin:  huyện gió mây

Jimin:  tỉnh đồi núi

Jimin:  :)))))

JungKooK:  là ở đâu cơ?

Jimin: ở tận gốc mít đi tít vào trong gặp tổ ong thì rẽ :)))

JungKooK:  thế còn số phone?

Jimin:  1900 1 tông 1 dép 1 tông vô mép 1 dép vô mồm :)))
.2B continue.