Sixty

JungKooK : anh đang làm gì thế, jimin?

Jimin : nằm trên giường

JungKooK : và...?

Jimin : uống trà sữa

JungKooK : nếu hết trà sữa thì anh sẽ làm gì?

Jimin : đi mua trà sữa

JungKooK : nếu em đến bên cạnh anh thì anh sẽ làm gì?

Jimin : uống trà sữa

JungKooK : nếu em đến bên cạnh anh và không có trà sữa thì anh sẽ làm gì?

Jimin : bắt em đi mua trà sữa

JungKooK : ...____________________________ End chap 60 _______________

Đời cậu Jeon còn không bằng 1 li trà sữa :v

Danh sách chương: