Text House Of Kookmin Part 1 Thirteen

Jimin:  Anh thèm gà KFC~

JungKook:  Em lái xe tới đưa anh đi ăn

Jimin:  Anh thèm Cappuccino :3

JungKook:  Em lái xe tới đưa anh đi uống

Jimin:  Anh thèm đồ chua 
–0–

JungKook:  Em lái xe tới đưa anh đi bệnh viện sản khoa :)))
.2B continue.