Text House Of Kookmin Part 1 Thirty Nine

Jimin: tối qua anh nằm mơ thấy ác mộng

Jimin: thật khủng khiếp!!!

JungKook: anh mơ thấy gì thế?

Jimin: em!

JungKook: ....... = =".2B continue.