Thirty one

Jimjim : JungKook, việc hối hận nhất đời em là gì?

Gukguk : Không phải là người đầu tiên gặp anh :/

Jimjim : Thế nếu có kiếp sau, em muốn làm gì?

Gukguk : Là người đầu tiên gặp anh

Jimjim : Vậy hãy chờ kiếp sau rồi làm "bố" anh nhé :)))------------------------------------------------// End chap 31 //------------------

Danh sách chương: