Text House Of Kookmin Part 1 Thirty Two

Jimin: Sau này lấy vợ về em muốn có bao nhiêu đứa con? ^^~

JungKook: No one

Jimin: Sao thế?! Ọ.Ọ

JungKook: Anh sinh con được sao, Jimin?


.2B continue.