Text House Of Kookmin Part 1 Trans


Q : Bây giờ tất cả các thành viên đều có chó cưng, anh có nghĩ về việc giữ/nuôi một con chó?

1. Anh muốn giữ một con✔️

2. Anh thích mèo hơn chó✔️

3. Chỉ cần giữ/nuôi Jeon JungKook✔️

4. <Những cái khác?>

Cre. Rallytriangle

< OP đã không đề cập đến thời gian của câu hỏi và câu trả lời này >


Dễ thương quá đi >^<
Ok, chỉ cần nuôi Jeon JungKook là đủ rồi :3