Text House Of Kookmin Part 1 Twelve

02:00

JungKook: Jiminie~!

02:02

JungKook: Jiminie-hyung!!!

02:04

JungKook: Jimin-ssi??!

02:06

JungKook: PARK JIMIN!!!

02:10

Jimin đã lỡ cuộc trò
chuyện video với bạn.
Th7 02:09.

Jimin: ( Đã xem CN 07:39 )

JungKook: Jiminie, sao hôm qua em gọi anh không nghe *uỷ khuất*

Jimin: Bố khỉ!!!

Jimin: 2h sáng anh còn đang ôm Ryan ngủ!!!

Jimin: Gọi tới ai nghe?!?

Jimin: Anh còn chưa xách tạ tới đập nát mặt chú mày là may!!!

JungKook: ....2B continue.