Text House Of Kookmin Part 1 Twenty

Jimin:  JungKook, đố em hôn người đẹp trai nhất thế giới :)))

JungKook:  ...

Jimin:  Sao thế?

Jimin:  JungKook, đi đâu rồi???

JungKook:  Em đang đứng trước gương

Jimin:  Làm cái gì chứ?!

JungKook:  Ngắm "người đẹp trai nhất thế giới" :)))

Jimin:  Tự tin đến vậy luôn đó hả ="=

JungKook:  Jimin, có muốn hôn "vợ" em không :)

Jimin:  Em cho phép sao???  o_o

JungKook:  Cũng có sao đâu ^^

JungKook:  Tới trước gương đi

Jimin:  Rồi đấy, làm gì nữa?

JungKook:  Hôn cái người trong gương ấy

JungKook:  "Vợ" em đó :3.2B continue.