Text House Of Kookmin Seventy Seven

JungKook : jimin

JungKook : nếu dùng một con cún đánh vào đầu anh

JungKook :  vậy con cún đau hay đầu anh đau hơn?

Jimin : có lẽ là chú cún
:/

JungKook : không đâu

JungKook : con tim em mới đau nhất này!
___________________________ End chap 77 _____