Text House Of Kookmin Sixty Eight

JungKook: jiminie

Jimin: gì thế kookie =)))

JungKook: em yêu anh
nhiều lắm <3

Jimin: anh cũng thế =)))

JungKook: vậy là anh
cũng yêu em sao?

Jimin: anh cũng yêu anh nhiều lắm, kookie à =)))))
.2B continue.