Text House Of Kookmin Sixty Seven

Jimin: jungkook?

JungKook: vâng =)))

Jimin: anh hỏi cái này nhé ^^~

JungKook: ukm =)))

Jimin: pha trà sữa thì sữa
đổ vào trà hay trà đổ vào sữa
vậy :3

JungKook: em không biết

JungKook: em chỉ biết
em đổ anh rồi đó jimin ♡

Jimin: (〃ω〃)
.2B continue.