Three

Mochi_Mochi:  JungKookie... :(((

Nochu_Nochu:  Vâng?

Mochi_Mochi:  Nếu có người nói với em: "I love you! Do you marry me?", em sẽ đồng ý chứ? :/

Nochu_Nochu:  Còn phải xem đó là ai đã chứ :)))

Mochi_Mochi:  Nếu anh là người nói thì sao? o.o

Nochu_Nochu:  Bây giờ mình đi đăng kí kết hôn luôn chứ?
-------------------------------------------------------// End chap 3 //---------

Danh sách chương: