Text House Of Kookmin Three

Jimin: JungKookie :(((

JungKook: Vâng?

Jimin: Nếu có người nói với em: "I love you! Do you marry me?", em sẽ đồng ý chứ? :/

JungKook: Còn phải xem đó là ai đã chứ :)))

Jimin: Nếu anh là người nói thì sao? o.o

JungKook: Bây giờ mình đi đăng kí kết hôn luôn không anh?
.2B continue.