Twenty five

JungKook : Jimin, anh có biết bàn tay của em dùng để làm gì không? :)))

Jimin : Thì để làm việc kiếm tiền chứ sao!

Jimin : Cứ thích nói nhảm

JungKook : Không chỉ có thế thôi đâu

JungKook : Còn một chuyện cực kì cực kì quan trọng mà chỉ có em mới làm được :)))

JungKook : Sánh ngang với việc cứu thế giới luôn đấy •.<

Jimin : Là gì thế??? O_o

JungKook : Nắm tay anh đi đến hết cuộc đời <3



















-----------------------------------------------// End chap 25 //--------------------

Danh sách chương: