Trang Va Den Tuyen Nhiem Vu

-Nhiệm vụ dành cho các Tử tinh linh thuộc hai phe:

1. Triệu hồi một sinh vật bóng đêm tùy ý và tấn công một người giữ vai trò bất kỳ của phe đối địch(yêu cầu:ko được tấn công cận thần và Vua/Nữ hoàng.Bắt sống )

2.Tấn công bất kỳ một người nào của phe đối địch bằng sức mạnh bóng đêm của bản thân (yêu cầu:ko được tấn công cận thần và Vua/Nữ hoàng.Không được triều hồi thú hay sinh vật bóng đêm,phải tự thực hiện.Gây thương tích 60% )

-Nhiệm vụ dành cho các Gián điệp ở hai phe:

Cải trang và kết thân với phe đối địch,không được cho người đó biết mục đích của mình.Thu thập ít nhất 2 thông tin tùy chọn của người đó(Yêu cầu:Nếu bị phát hiện khi chưa hoàn thành nhiệm vụ và bị người đó báo cáo thì coi như thất bại.Không thể thu thập thông tin của người có vai trò giống mình ở phe đối địch hay cận thần,Vua/Nữ hoàng)

-Nhiệm vụ dành cho các Kỵ sĩ ở hai phe:

1.Bảo vệ phe mình và đừng để người phe đối địch hoàn thành nhiệm vụ trên bản thân kỵ sĩ (Yêu cầu:Bảo vệ trong im lặng,không được làm cho người khác mình biết mình đang thi hành nhiệm vụ)

2.Tiêu diệt ít nhất 2 sinh vật bóng đêm do tử tinh linh triệu hồi(Yêu cầu:Phải chỉ rõ tên tử tinh linh đã triệu hồi)

-Nhiệm vụ dành cho các Phù Thủy ở hai phe:

Chế ra độc dược hoặc thần dược để giúp phe mình hay hại phe đối địch (Yêu cầu:Ghi rõ tên người đã giúp và hại)

-Nhiệm vụ dành cho các Vua/Nữ hoàng ở hai phe:

1.Cải trang giúp đỡ tiêu diệt sinh vật bóng đêm(Yêu cầu:Không được để bại lộ thân phận)

2.Ở yên trong lâu đài và bài ra chiến lược,đồng thời ko để lính mình chênh lệch với phe đối địch(ko có yêu cầu)

-Nhiệm vụ dành cho các Sát thủ ở hai phe:

Hãy ám sát một kỵ sĩ hay gián điệp ở phe đối phương (Yêu cầu:Chỉ rõ tên người bị ám sát,không làm bại lộ thân phận khi chưa hoàn thành nhiệm vụ.Không giết người đó,gây thương tiếc 70%)

-Nhiệm vụ dành cho các Ác quỷ ở hai phe:

1.Chọn ít nhất một người ở phe đối địch và khiến cho họ lập khế ước với mình. Bán linh hồn cho Quỷ và trở người của phe mình cho đến khi cuộc giao tranh bắt đầu (Yêu cầu :Ghi rõ nguyên nhân người đó lập khế ước và tên người đã bị bán linh hồn)

2.Lẻn vào trong cung điện phe đối địch và gửi một lời mời trợ giúp của Satan đến Vua/Nữ Hoàng khi xảy ra cuộc giao tranh (Yêu cầu :không bị bắt trong lúc lẻn vào, người được chuyển lời mời không giết Ác Quỷ. Nội dung tùy ý với danh Satan)

-Những vai trò khác sẽ được cập nhật nhiệm vụ sau khi chốt thêm người-

=Lưu ý:Những ai ko tham gia nhiệm vụ sẽ trở thành mục tiêu cho trận giao tranh giữa hai phe sắp tới.Thời hạn tối đa 5 tháng cho việc hoàn thành nhiệm vụ.Hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ có phần thưởng

:) hi vọng ko có ai bỏ mạng