Trang Va Den Tuyen Thien Than Sa Nga Tro Thanh Tu Tinh Linh Cua Phe Den

Alice Allen

Tước hiệu: Daughter of winter

17/11

Thiên Yết

Nữ

Tính cách Thất thường, nhạy cảm, kỳ lạ, khó hiểu, khi tức giận thì cực kỳ đáng sợ

Thk+ Ghét: Nhiều

Sở trường: Hát, vẽ, phân tích, lập kế hoạch...

Sở đoản: Thể lực, nữ công gia chánh,...

Phe đen

Câu cửa miệng: Etou...

Vũ khí: Tất cả

Vai trò: Tử tinh linh, thiên thần sa ngã

Ngoại hình:

Bình thường:

Khi thực hiện vai trò:

Shikane_Yuki