True Or Death Amp Gt Amp Lt Btsgf 3

" jung eunbi, em đừng làm tôi sợ "

" liệu chúng ta có bỏ mạng ở đây không chị ? "

_______________________________________

" tôi không cứu được em, nhưng tôi cứu được sinh mệnh của em "

" đây là cách tôi tự chúc mừng sinh nhật cho chính mình, một cách sợ hãi "

---------------------------------------------------------
" sao tự nhiên lại tham gia vào trò chơi này nhỉ "

" yerin ngốc, tất nhiên người đi ra là em rồi. bảo trọng "

||||||||||||||||||||||||||||||||

" anh bị sao vậy, tự dưng lại cười vào lúc này, đồ cục đá "

" anh cười là muốn chúc phúc cho em đấy chứ "
.
.
.
.
.
" anh không muốn người chết là em "
" cả hai ta sẽ không ai phải chết cả, em sẽ sống trong tim anh "
" không kịp đâu "
.
.
.
.
.
.
.
           " trò vui vừa mới bắt đầu, cớ sao những con người kia lại khóc"

" dừng lại, ngươi cầu ta xin đấy sao "