Chap 30.1

Tiếp đây tiếp đây!

Thông báo lịch đăng chương bây giờ sẽ không cố định nên nếu nhóm dịch dịch được chương nào sẽ đăng chương ấy nhé!Danh sách chương: