Tryuen Creepypasta Truyen Kinh Di

Ngày hôm nay con bạn tôi thắch tôi tối 12:00 vô nhà vệ sinh nói ma ơi ra đây thế là tối tôi vô nhà vệ sinh tôi la lên ma ơi ra đây và tiếng vặng tay nắm cửa nhà vệ sinh và ...................mẹ đã táng tôi sml vì tội đêm hôm mà la rằm rằm thế là tôi về phòng ngủ nghĩ đi nghĩ lại và tôi nhớ ra hôm nay ba mẹ tôi vắng nhà tới sáng mới về thế thì tại sao mẹ tôi lại ở nhà và tiếng vặng tay nắm cửa lại suất hiện và.
Hết :)))