Tuyen Thanh Vien Ice Cream Planet Test Write

I, Lý thuyết

1. Writer là gì?

2. Yếu tố cần thiết của một writer (nêu ít nhất 4 yếu tố)

3. Công việc của 1 writter là gì?

II, Thực hành

Viết oneshot (trên 1500 từ) với một trong các chủ đề sau:

1. Tình yêu không được đáp trả

2. Quá khứ

3. Tình bạn

( viết được với bất cứ thể loại nào chì cần đúng chủ đề )
Khi làm xong test hãy cmt "đã trả" xuống phía dưới cmt.

Tạo fic làm test rồi tag tên team.

Cảm ơn

#Boss_Evie