01. Naruto Ngoại Truyện

Giới thiệu truyện:

Author : Là mình, @Uchiha_Sadara Truyện nói về những chuyện chưa từng xảy ra của Naruto. Nhân vật thuộc về Kishimoto nhưng số phận thì khác hoàn toàn. Nói trước là rất lâu ra chap mới nên đừng có trách mình nha! Đây là tác phẩm đầu tiên của mình, chưa có nhiều kinh nghiệm. Mọi người cứ nhận xét thẳng thắn để mình rút kinh nghiệm nhé!

Danh sách chương: