0209- Couple bạn mì trong "Panenka'n- đám trẻ nhà thầy Park"

Giới thiệu truyện:

Những đoạn hội thoại siêu ciu, siêu ngọt, siêu quắn quéo của couple mì 0209- Mạnh Toàn trong fic "Panenka'n- đám trẻ nhà thầy Park"của Wat21 say. Nguồn: Phần 1: https://www.wattpad.com/536152180-panenka-%E2%86%92-%C4%91%C3%A1m-tr%E1%BA%BB-nh%C3%A0-th%E1%BA%A7y-park-1-l%C3%A0-g%C3%AC Phần 2: https://www.wattpad.com/571530323-panenka-2-%E2%86%92-%C4%91%C3%A1m-tr%E1%BA%BB-nh%C3%A0-th%E1%BA%A7y-park-196-l%C3%A0-g%C3%AC-2

Danh sách chương: