// 0428 // BETRAYAL

Giới thiệu truyện:

hình phạt xứng đáng nhất dành cho kẻ phản bội, là dấu chấm hết. pairing: nguyễn văn đạt x nguyễn hoàng đức

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: