Về tớ + T or D + thông báo + lảm nhảm

Đăng bởi: Won_Ha_Neul

Cập nhật: 08-03-2018

Tag:#quiz


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Bạn chưa hiểu rõ về tớ? Vào đây ngay thôi, tớ không ghi hết ở profile được đâu. Còn nếu bạn tự tin hiểu rõ về tớ? Vào đây làm quiz xem.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: