100 ngày yêu anh

Đăng bởi: lamthienbang1808

Cập nhật: 11-11-2018

Tag:#thất#đoản


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

" Không lấy nhau được mùa hạ , ta lấy nhau về mùa đông Không lấy được nhau thời trẻ , ta sẽ lấy nhau khi goá bụa về già " - Chúng ta đã cùng thề với nhau những lời này rồi buông nhau trong tuyệt vọng

Danh sách chương: