1000 Miles Away

Giới thiệu truyện:

Title: 1000 Miles Away Author: Junimeow Rating: PG-13 Category: Vietnam!au, pink and romance, HE Pairing: Seungcheol x Jihoon / JiCheol / CheolHoon / CoupZi Summary: Anh đã dẫn em đi khắp Sài Gòn rồi. Bao giờ anh bay ra ngoài đó được em nhớ đưa anh đi hết Hà Nội nhé.

Danh sách chương: