1000 năm hẹn ước [ Twin Princess ] [ Fanfic ]

Giới thiệu truyện:

❌ Đừng đem truyện của tui đi đâu khi tui chưa cho phép ❌ Au : Minie Số chap : ?? • Ngày đăng : 12/7/2018 • Ngày hoàn : ? * Tui có cái tính lười nên mấy cô muốn đọc thì phải kiên nhẫn nhaaaaa... Chờ đợi là hạnh phúc 😂

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: