{12 chòm sao} Cold Hearts

Giới thiệu truyện:

Tên truyện: Cold Hearts Tên cũ: Sát thủ liệu có tình yêu? Tác giả: RinLeo 12 con người 12 tính cách Nhưng cùng điểm chung đều là sát thủ, đều là những con người vô cảm, ra tay cực độc ác. Sẽ như thế nào nếu họ gặp nhau? Và tại nơi đó đã nảy sinh thứ tình cảm kia. Cuộc sống của họ sẽ như thế nào? Hãy theo dõi câu chuyện sẽ rõ. 30/4/2018 Kí tên RinLeo

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: