(12 chòm sao) CUỘC CHIẾN CHƯA KẾT THÚC

Giới thiệu truyện:

Cuộc chiến 12 ngày xảy ra vào 17 năm trước thay đổi cuộc sống của rất nhiều người, vampire, hunter, pháp sư,.... Tất cả đều bị cuốn vào cuộc chiến. Cuối cùng, những người được cử ra để ngăn chặn cuộc chiến ấy là 12 đứa trẻ mang dòng máu của Vua. Cuộc chiến giờ mới bắt đầu...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: