[12 chòm sao] : Dead Spririt

Giới thiệu truyện:

_ Author : Mạc Tử _ Trói chặt bởi sợi dây màu máu vô hình là những nỗi sợ hãi, lo sợ phía địa giới. Những phàm nhân chạy loanh quanh như bóng ma mất trí. Năm 3681, thế giới đứng trên bờ vực diệt vong... Con người hoang mang, lo sợ. Những kẻ sát nhân tồn tại khắp nơi. Những linh hồn không bóng đứng lẻ loi dưới gốc cây nhuộm máu và xương người.

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: