( 12 chòm sao ) - Emotionless

Giới thiệu truyện:

Hãy vào đây và để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện - về 2 cô gái trẻ, với 2 số phận hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng trong dòng đời, họ đã vô tình lướt qua nhau, kéo theo là những tai ương thấm đẫm nước mắt. "If you could turn back time, would you want to change something in your life?" "Nothing "

Danh sách chương: