[12 Chòm sao] Học viện Athena

Giới thiệu truyện:

Trên đại lục rộng lớn này, luôn tồn tại một quy luật tất yếu "kẻ mạnh tất thắng", không có chỗ cho công bằng, bình đẳng, chỉ có thực lực quyết định tất cả, các ngươi muốn sức mạnh, các ngươi muốn chiến thắng... CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI HỌC VIỆN ATHENA

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: