[12 chòm sao][HP] Hogwarts

Giới thiệu truyện:

12 chòm sao trong thế giới phép thuật. Mỗi người có một xuất thân, tính cách khác nhau nhưng đều hội ngộ dưới mái trường Hogwarts. Tại đây, những năng lực tiềm ẩn sẽ dần được khai thác... *Không gian, đồ vật và một số nhân vật thuộc về cô J.K.Rowling, mình chỉ thêm thắt nhân vật và sáng tạo sự việc theo hướng mới trong khoảng thời gian mới.

Danh sách chương: