[12 chòm sao] Huyết Nguyệt

Giới thiệu truyện:

Khi cuốn băng kí ức được quay ngược thì dòng thời gian cũng bắt đầu điên đảo. *Hạng cao nhất: #27 trong Bí Ẩn/Thriller :3 Bìa được làm bởi @TheCapricornus

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: