[12 chòm sao] Huyết Nguyệt

Giới thiệu truyện:

Khi cuốn băng kí ức được quay ngược thì dòng thời gian cũng bắt đầu điên đảo. [ Next - Chapter 23: Kế Thừa ] [95 228] ---------- *Hạng cao nhất: #2 trong Bí Ẩn/Thriller :3 #3 trong tag Tragedy :v #7 trong TrinhThám :3 - Bìa được làm bởi @TheCapricornus - Đọc kĩ tag trước khi quyết định nhảy hố :v

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: