( 12 chòm sao ) Kẻ thuyết giáo

Giới thiệu truyện:

Các vị xác định đọc Kẻ thuyết giáo chỉ vì cái couple hoặc chỉ mỗi cung của mình thì tức là các vị không tôn trọng tôi, thế nên, hai bên đừng làm mất thời gian của nhau. Thực hiện quy tắc hai không : không thiên vị - không sao chép ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Khai lập Kỉ nguyên mới? Chỉ là cuộc truy giết Kẻ thuyết giáo - Người nắm giữ vận mệnh Kỷ nguyên Đen... Chỉ là cuộc tranh giành cương vị bá chủ thiên hà... Cuộc săn lùng ngai vị? Không chỉ là cuộc chiến giữa những kẻ thèm khát quyền lực, Đó còn là cuộc chiến giữa các giai cấp, Là sự trỗi dậy của các vị thần... Những Kẻ được chọn? Không, chúng chỉ là những con rối của Nhà cầm quyền, Tắm mình trong máu và nước mắt, bán linh hồn cho quỷ dữ đổi lấy quyền lợi huyễn hoặc của Các Đô Thành....

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: