12 chòm sao - Lớp học ám sát

Đăng bởi: romanceteamsim

Cập nhật: 08-05-2018

Tag:#romance


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Định luật duy nhất trong trường này : Mạnh sinh yếu tử Không có gì có thể thay đổi định luật này , vì nó dính một lời nguyền Và lớp 10-A giữ trọng trách phá bỏ lời nguyền

Danh sách chương: