[ 12 chòm sao ] Người Mặt Trăng

Giới thiệu truyện:

Hãy yêu thương minhhien :) <3 Dải Ngân Hà của chúng ta không phải chỉ là duy nhất, có khi còn là một hạt cát trong vũ trụ này. Hiện tại, vũ trụ không ngừng giản nở ra và sản sinh hàng nghìn nghìn tỷ tỷ những dải ngân hà cách chúng ta hàng nghìn tỉ năm ánh sáng mà con người không hề biết đến.

Danh sách chương: