(12 chòm sao) Nhật ký của tớ - Cái lớp này loạn, loạn thật rồi!

Giới thiệu truyện:

Do thái độ của một bạn nhân vật chính nào đấy không được khả quan cho lắm nên thôi, tớ đổi qua 12 chòm sao cho đỡ phàn nàn nhé!!! Nhắc nhẹ một câu, lớp éo phải chỉ có mình mi cung đó nhé, đừng chửi ta @○@ Thể loại: Bách hợp, đam mỹ, thanh xuân vườn trường,.... Des bìa by: @Teamtracam, @KTs-2011 Thật ra thì đây cũng được tính là nhật kí đây nhỉ! Nhưng là bọn tớ tự biên tự diễn ra á! :>>> Dựa trên một câu chuyện... chắc có thật! Và có cả một số nhân vật không liên quan tớ chèn vào! Vì sao á, vì tớ thích thế!!!!

Danh sách chương: