[12 Chòm Sao] Pacific Game

Giới thiệu truyện:

12 con người sẽ cùng tham gia một trò chơi mang tên Pacific Game- một trò chơi mang tính nhân văn cực cao. Trò chơi đảm bảo sẽ cực kì trong sáng, nhất là đối với các bạn sợ máu me. Thôi, không dài dòng làm gì, cùng đến với trò chơi nào!

Danh sách chương: