[12 chòm sao] Program - Thế giới ảo

Giới thiệu truyện:

Giai đoạn một: Tụ lại một nơi. Giai đoạn hai: Cảm nhận điều tốt đẹp. Giai đoạn ba: Kết thúc cũng là mở đầu. Trong một thế giới ảo, có những con người đang muốn thoát khỏi thế giới đó. ~ Trích lời người kể chuyện ~

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: