[TẠM NGƯNG] [12 Chòm sao] Quyền Năng Ma Thuật

Giới thiệu truyện:

Khi ma thuật trở nên tất yếu Và sức mạnh trở thành thước đo Điều gì sẽ xảy ra? Là diễm phúc hay tai hoạ? Câu trả lời là... ẩn số @maeTcelfer

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: