[12 Chòm sao] Quyền Năng Ma Thuật

Giới thiệu truyện:

"Khi ma thuật trở nên tất yếu Và sức mạnh trở thành thước đo Điều gì sẽ xảy ra? Là diễm phúc hay tai hoạ? Câu trả lời là ẩn số!" * Cover design by: @maeTcelfer * Xếp hạng Ấn tượng nhất [27.3.2019] : #1 - zodiac #1 - 12cs

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: