[12 Chòm Sao] Rẽ Lối Cho Tội Ác

Giới thiệu truyện:

12 con người - 12 tội lỗi khác nhau - 12 quá khứ khác nhau. Nhưng có chắc , bọn họ đều muốn trở thành tội phạm ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: