[12 Chòm Sao] Rẽ Lối Cho Tội Ác

Đăng bởi: Bambimintsu

Cập nhật: 14-07-2016

Tag:#hànhđộng


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

12 con người - 12 tội lỗi khác nhau - 12 quá khứ khác nhau. Nhưng có chắc , bọn họ đều muốn trở thành tội phạm ? Hay là do ...

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: