(12 chòm sao) Sát thủ biết yêu

Giới thiệu truyện:

Chú ý: Ta ra chương tùy cảm hứng tại LƯỜI.. 12 con người... Gặp nhau, quen biết nhau rồi yêu nhau... nhưng tại sao lại đau đến vậy?? Sát thủ thì sao... Bước vào con đường sát thủ cũng chính là loại bỏ cảm xúc... YÊU - LÀ CẤM KỴ!!!

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: