(Drop) [12 chòm sao/Text/Ins] Có một loại bi thương

Đăng bởi: lalioreos

Cập nhật: 20-08-2019


Đọc từ đầu Danh sách chương

Giới thiệu truyện:

Có một loại bi thương Là tên của em chỉ còn lại trong quá khứ của anh Never end #1 fic 28/8/2019 #1 capricorn 28/8/2019 #1 gemini 22/9/2019 #1 leo 10/10/2019 Warning: Truyện có sử dụng những từ ngữ văng tục không phù hợp với trẻ em

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: