[12 Chòm Sao] Thế Chiến Hoàng Đạo-Vạn Sao Thử Sức <<Author:Windy>>

Giới thiệu truyện:

Sau chu kỳ 100 năm quay lại, cái ác của màn đêm lại thức tỉnh, nó được gọi là Satianne. 88 Vì Sao trên thiên giới phải nối tiếp những người đi trước mình để phong ấn cái ác kịp thời trước khi nó phá hủy trần gian. Trong 88 sao đó, những chiến binh nào sẽ lập được kỳ tích và được phong danh hiệu "Thiên Thần Chiến Tích"(Thần Chiến) ?

5 chương mới nhất:

Danh sách chương: